Ansökan

Vi tar emot ansökningar från målsmän till barn och unga (under 18 år) i ekonomiskt utsatta familjer.

Just nu beviljar vi enbart ansökningar från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Vänligen uppge om möjligt emailadress för enklare kommunikation

Vi tar emot många ansökningar så det kan ibland dröja upp till 6 veckor innan Du får besked.

Om du saknar ansökningsblankett kan du hämta en kopia här eller beställa en via telefon. Gå in på kontakt och följ instruktionerna.

Idrottsklubbar och föreningar som vill söka bidrag skriver lämpligen ett mail till info@sverigesbarn.se

Ansökan

 

Verification