Trygga barnen

Trygga Barnen är en stiftelse som hjälper och stöttar barn och unga som är oroliga och mår dåligt för att någon vuxen i deras närhet har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Ett problem har varit att barn och unga inte hittar eller vet om att Trygga Barnen finns. Därför har de startat projektet Trygga Hjältar för att bättre nå ut. Barn som kontaktar Trygga Barnen slussas vidare till en Trygg Hjälte i närheten av där de bor och kan sen kontakta sin Trygga Hjälte direkt.        Stiftelsen Trygga Hjältar ansökte om medel för att kunna vidareutveckla sitt projekt Trygga Hjältar i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Vi på Stiftelsen Sveriges Barn ville självklart gärna vara med att stötta ett så viktigt och meningsfullt projekt.  Läs mer på www.tryggabarnen.org

Kommentera